top of page
TALK WITH Serrum ArtHandling
TALK WITH Serrum ArtHandling

TALK WITH Serrum ArtHandling

Art Handling Bootcamp 2023

Registration is closed
See other events

Time & Location

Jul 20, 2023, 7:30 PM – 8:30 PM

Ba Đình, 14 P. Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

About the Event

[PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Manzi và ba-bau AIR thân mời các bạn đến với buổi Tọa đàm: “Xử lý trưng bày tác phẩm (Art Handling) trong hệ sinh thái nghệ thuật tại Indonesia và khu vực thông qua công việc của Serrum ArtHandling (Indonesia)”. Đây là sự kiện mở đầu của “Khóa tập huấn về xử lý trưng bày tác phẩm trong không gian triển lãm” do ba-bau AIR khởi xướng với các đối tác đến từ Museum Technik, Long Bien Art Fair, Á Space và The Outpost.

THỜI GIAN: 7.30 tối thứ Năm ngày 20 tháng 07 2023

ĐỊA ĐIỂM: manzi art space, 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MỞ CỬA TỰ DO

Sự kiện song ngữ Anh - Việt.

///

Serrum là một hiệp hội nghiên cứu nghệ thuật và giáo dục có trụ sở tại Jakarta. Kể từ năm 2006, các hoạt động và thực hành của Serrum bao gồm các dự án nghệ thuật, triển lãm, khóa học, các buổi thảo luận và chiến dịch sáng tạo với nhiều phương pháp làm việc và cộng tác. Các thành viên của Serrum là nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ sĩ đường phố, giáo viên và giám tuyển có nền tảng giáo dục về Mỹ thuật tại Đại học Jakarta. Để duy trì hoạt động, Serrum cung cấp các dịch vụ xử lý tác phẩm nghệ thuật và triển lãm dưới tên gọi Serrum Art Handling. Các thành viên đã nhận được Chứng chỉ Năng lực Xử lý Nghệ thuật vào năm 2021 do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ cấp.

Serrum có kinh nghiệm phong phú và đa dạng trong việc hỗ trợ các hoạt động triển lãm. Năm 2018, họ chịu trách nhiệm triển lãm bộ sưu tập Cung điện Nhà nước của Cộng hòa Indonesia tại Phòng trưng bày Quốc gia. Họ cũng là nhóm nhanh nhất từng lắp đặt Phòng Vô cực cho nghệ sĩ Yayoi Kusama tại Bảo tàng Macan vào năm 2017. Nhóm cũng đã tích cực tham gia nhiều triển lãm khác nhau trên quy mô quốc tế - trong đó tiêu biểu là documenta fifteen ở Kassel, Đức vào năm 2022.

Năm 2018, họ đồng sáng lập Gudskul — một nền tảng chia sẻ kiến thức giáo dục với hai tập thể nghệ sĩ khác có trụ sở tại Jakarta là ruangrupa và Grafis Huru Hara. Serrum tự hào là tổ chức đào tạo và chuyên nghiệp hóa việc xử lý nghệ thuật, cũng như đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu phát triển cho nghề, bắt đầu từ Indonesia.

Tại buổi tọa đàm này, Serrum sẽ chia sẻ với những khán giả quan tâm về hệ sinh thái nghệ thuật Gudskul tại Indonesia và các công việc của Serrum trong những năm vừa qua với vai trò là một trụ cột quan trọng của hệ sinh thái ấy, đồng thời một vài kinh nghiệm về nghề Art handling trong gần 20 năm làm việc của mình.

Thông tin thêm tại:

Serrum: http://serrum.id                                                     Gudskul: http://gudskul.art Ruangrupa: http://ruangrupa.id                                      Grafis Huru Hara: https://instagram.com/grafishuruhara

________________________________________

Manzi and ba-bau AIR are pleased to invite you to the Talk: “Art Handling in the art ecosystem in Indonesia and the region through the work of Serrum ArtHandling (Indonesia)”. This is the opening event of the “Art Handling Bootcamp 2023” initiated by ba-bau AIR with partners from Museum Technik, Long Bien Art Fair, Á Space and The Outpost.

07:30 PM - 20 July 2023

Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hanoi

FREE ENTRANCE

This is a bilingual event (English - Vietnamese)

Serrum is an association of art studies and education based in Jakarta. Since 2006, Serrum’s activities and practices include art projects, exhibitions, workshops, discussions and creative campaigns with participatory work methods, collaboration and activation. The members are artists, designers, street artists, teachers, lecturers and curators with an education background in Fine Arts at the State University of Jakarta. To support themselves, Serrum offers artwork handling services and exhibitions as a form of business unit called Serrum Art Handling. The members acquired the Certificate of Competence of Art Handler in 2021 by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology.

Serrum has a rich and diverse experience in assisting exhibition activities. In 2018, they were responsible for the exhibition of the Republic of Indonesia’s State Palace collection at the International National Gallery. They are also the fastest team ever to install Infinity Room for Yayoi Kusama at Museum Macan in 2017. The collective has also been active in various exhibitions on an international scale, naming documenta fifteen in Kassel, Germany in 2022.

In 2018, they co-founded Gudskul — an educational knowledge-sharing platform with two other Jakarta-based collectives, ruangrupa and Grafis Huru Hara. Serrum proudly is the organization to educate and professionalize art handling, as well as setting standards and demands for this career to prosper, starting from Indonesia.

At this talk, Serrum will share about Gudskul ecosystem in Indonesia and Serrum's work over the years as an important pillar of that ecosystem, and selected experiences in their nearly-20-year experience of Art Handling.

For further information:

Serrum: http://serrum.id                                      Gudskul: http://gudskul.art Ruangrupa: http://ruangrupa.id                        Grafis Huru Hara: https://instagram.com/grafishuruhara

Share This Event

bottom of page