top of page
ART For You
313439571_2025053087688290_7778211651994504491_n.jpg
Discover art you love, give it a home
Into Thin Air
into thin air2.jpg
An art-in-public project for Hanoi
events at manzi
 • LÊ QUÝ TÔNG - Thổn thức mênh mang | Neo-Romanticism
  Fri, Mar 24
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space
  Mar 24, 6:30 PM – Apr 22, 6:30 PM
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Share
 • Chuỗi sự kiện bên lề | A special series of screenings & talk - MORE THAN HUMAN #1 | The Understories
  Mar 16, 7:30 PM – 9:30 PM
  Manzi Art Space, 14 P. Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  chiếu phim & trò chuyện nghệ sĩ shorts screenings & artist's talk
  Share
 • FIRST ACT BREAK - TRÁI TIM BÊN LỀ /
  Sun, Mar 05
  Manzi Exhibition Space
  Mar 05, 6:00 PM – 7:30 PM GMT+7
  Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Tương tác với nhịp 2 của Mở xưởng 'Bên kia loài người #1' | A performance interacting with 'More than human #1 | The Understories' các nghệ sĩ tham gia | participating artist: Nguyễn Đình Phương Nguyễn Thị Diệp Đặng Thùy Anh Vũ Đức Toàn
  Share
 • Mở xưởng 'Bên Kia Loài Người' #1 | 'More Than Human'#1: The Understories (1)
  Mar 01, 11:00 AM – Mar 19, 7:00 PM
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  một dàn dựng tiếp diễn của | an on-going site-specific staging by Nguyễn Huy An, Lại Thị Diệu Hà, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trinh Thi & Nguyễn Văn Thủy
  Share
 • THEATRE FEST #2 | Signifiant Dream [Giấc mơ tạo nghĩa]
  Multiple Dates
  Sun, Feb 26
  Exhibition Space
  Feb 26, 8:30 PM – 10:00 PM GMT+7
  Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  một trình hiện sân khấu của | a site-specific staging at manzi's rooftop by XPLUSX STUDIO
  Share
 • Mở xưởng 'Bên Kia Loài Người' #1 | 'More Than Human'#1: The Understories
  Feb 23, 6:30 PM
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  một dàn dựng tiếp diễn của | an on-going site-specific staging by Nguyễn Huy An, Lại Thị Diệu Hà, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trinh Thi & Nguyễn Văn Thủy
  Share
 • THEATRE FEST | #1 Cinderella | Lọ Lem
  Multiple Dates
  Sat, Feb 18
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space
  Feb 18, 8:00 PM – 10:00 PM GMT+7
  Manzi Art Space & Manzi Exhibition Space, 14 P. Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  một vở kịch của | a play by ACA STUDIO
  Share
 • Trò chuyện nghệ sĩ | Artist's Talk
  Mon, Feb 06
  Manzi Exhibition Space
  Feb 06, 6:30 PM – 8:00 PM GMT+7
  Manzi Exhibition Space, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  cùng | with PHI PHI OANH
  Share
 • PHI PHI OANH - Arca Noa | Con thuyền của Noa
  Dec 24, 2022, 11:00 AM GMT+7 – Feb 05, 2023, 7:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  loạt tác phẩm sơn mài mới - a new series of lacquer
  Share
 • Art Tour for Art For You 15th | Một tour nghệ thuật cho Art For You 15
  Dec 04, 2022, 10:30 AM – 11:50 AM GMT+7
  Ba Đình, 14 P. Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  a special tour of Vietnam's affordable art fair Art For You led by Claire Driscoll, co-founder of the fair.
  Share
 • ART For You 15th Edition | ART For You lần thứ 15
  Dec 01, 2022, 9:30 AM GMT+7 – Dec 06, 2022, 8:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 14 Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Hội chợ nghệ thuật giá hợp lý | An affordable art fair
  Share
 • ALL THAT MOJO! - Một đêm nhạc blues trên sân thượng của | A rooftop blues concert
  Nov 18, 2022, 8:30 PM GMT+7 – Nov 19, 2022, 10:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Share
 • NGUYỄN VĂN PHÚC - không nghĩ /no-think/
  Nov 17, 2022, 11:00 AM GMT+7 – Dec 09, 2022, 7:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  loạt tác phẩm sắp đặt mới - a new series of installations
  Share
 • BUỔI 2 - TOUR THAM QUAN 'bốn đề mục [thấy hoặc không thấy] Walkthrough with artist (2)
  Oct 22, 2022, 2:00 PM – 3:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Tham quan trưng bày cùng nghệ sĩ Nguyễn Huy An
  Share
 • TOUR THAM QUAN 'bốn đề mục [thấy hoặc không thấy] | Exhibition Walkthrough with artist
  Oct 16, 2022, 2:00 PM GMT+7 – Oct 17, 2022, 3:30 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Tham quan trưng bày cùng nghệ sĩ Nguyễn Huy An
  Share
 • Chuỗi sắp đặt 'Bốn đề mục [Thấy hoặc Không thấy] | 'The Four Subjects' - a new series of installations
  Oct 07, 2022, 6:30 PM GMT+7 – Nov 05, 2022, 7:10 PM GMT+7
  Ba Đình, 2 Ng. Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  một trưng bày cá nhân của | a solo show by NGUYỄN HUY AN
  Share
 • 2022 FORUM FESTIVAL - AAMP in Hanoi
  Sep 20, 2022, 7:00 PM – 9:00 PM GMT+7
  Ba Đình, 14 P. Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  Chiếu phim & Thảo luận | Screeing & talk with Asian Artist Moving Image Platform (AAMP)
  Share
 • Tìm hiểu | Looking for You
  Thu, Sep 15
  Ba Đình
  Sep 15, 2022, 8:00 PM – 9:30 PM GMT+7
  Ba Đình, 14 Phan Huy Ích, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
  chiếu phim và thảo luận | a film screening and talk
  Share
bottom of page