Lê Công Thành

biography

works

This artist currently has no available work at Manzi

works

Amor

LÊ CÔNG THÀNH
1998
71 x 82 cm
oil on paper

LogoManzi-trắng.png

works

Fortune Telling

LÊ CÔNG THÀNH
1998
28.5 x 26 cm
watercolor on paper

LogoManzi-trắng.png

works

Love

LÊ CÔNG THÀNH
1995
73 x 83 cm
Oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

related

what's going on at Manzi